فایل ورد مقايسه ميکرومرفولوژي و کاني شناسي رسي خاک هاي قديمي و عهد حاضر در منطقه جيرفت

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ميکرومرفولوژي و کاني شناسي رسي خاک هاي قديمي و عهد حاضر در منطقه جيرفت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ميکرومرفولوژي و کاني شناسي رسي خاک هاي قديمي و عهد حاضر در منطقه جيرفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ميکرومرفولوژي و کاني شناسي رسي خاک هاي قديمي و عهد حاضر در منطقه جيرفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ميکرومرفولوژي و کاني شناسي رسي خاک هاي قديمي و عهد حاضر در منطقه جيرفت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

خاک های قدیمی اطلاعات با ارزشی را در ارتباط با شرایط اقلیمی گذشته منطقه در اختیار قرار می دهند. این خاک ها در ایران مرکزی گسترش قابل توجهی دارند. بررسی های میکرومرفولوژی و کانی شناسی رسی از جمله روش های مفید در شناسایی و تفسیر این خاک ها در راستای اقلیم شناسی گذشته می باشد. پژوهش حاضر به منظور فایل ورد مقايسه ميکرومرفولوژي و کاني شناسي رسي خاک هاي قديمي و عهد حاضر در منطقه جيرفت انجام گرفت. پس از مطالعات صحرایی تعداد چهار خاکرخ (که روی سطوح مختلف ژئومرفیک شامل سطح پایدار پدیمنت پوشیده، سطح پایدار و ناپایدار حد واسط پدیمنت و دشت آبرفتی، و سطح پایدار دشت آبرفتی قرار گرفته بودند)، نمونه برداری شده و آزمایش های فیزیکی و شیمیایی، میکرومرفولوژی و کانی شناسی رسی روی آنها انجام گرفت. نتایج میکرومرفولوژیکی حاکی از وجود پوشش های رس در افق های آرجیلیک خاک های قدیمی بودند. از سوی دیگر، پوشش های رس موجود در خاک های عهد حاضر، تنها در افق های ناتریک مشاهده گردید که به وجود مقادیر بالای سدیم در این خاک ها نسبت داده شد. به علاوه، کانی های رسی اسمکتیت، پالیگورسکیت، ایلیت، کلریت و کائولینیت در خاک های قدیمی تشخیص داده شدند؛ حال آن که در خاک های عهد حاضر، کانی کلریت مشاهده نگردید. وجود کانی پالیگورسکیت در خاک های مورد مطالعه به پایداری سطح ژئومرفیک بستگی داشت. نتایج تحقیق حاضر، وجود اقلیمی با رطوبت بیش تر از زمان کنونی را در زمان تشکیل خاک های قدیمی منطقه جیرفت به اثبات رساند.
كلید واژه: کانی شناسی رس، میکرومرفولوژی، خاک های قدیمی، اقلیم گذشته، جیرفت

توضیحات بیشتر