فایل ورد پيامد مايه زني خاک با ريزجانداران بردبار به فلزهاي سنگين بر رشد گياه و جذب سرب و کادميم در سه گياه مرتعي

لینک دانلود

 فایل ورد پيامد مايه زني خاک با ريزجانداران بردبار به فلزهاي سنگين بر رشد گياه و جذب سرب و کادميم در سه گياه مرتعي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيامد مايه زني خاک با ريزجانداران بردبار به فلزهاي سنگين بر رشد گياه و جذب سرب و کادميم در سه گياه مرتعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيامد مايه زني خاک با ريزجانداران بردبار به فلزهاي سنگين بر رشد گياه و جذب سرب و کادميم در سه گياه مرتعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيامد مايه زني خاک با ريزجانداران بردبار به فلزهاي سنگين بر رشد گياه و جذب سرب و کادميم در سه گياه مرتعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

همزیستی های ریشه گیاهان و ریزجانداران خاک بویژه قارچ ریشه های آربسکولار (AM) و باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بخشی اساسی و کارآمد از سامانه ریشه گیاهان است. این همزیستی ها نقش اساسی در کارآیی ریشه در جذب و بهبود رشد گیاه در مکان های شدیدا تخریب شده مانند مکان های آلوده به فلزهای سنگین دارند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مایه زنی خاک با میکروب های بردبار به فلزهای سنگین بر زیست فراهمی سرب و کادمیم در خاک، رشد گیاه و جذب فلز به وسیله گیاهان ارزن (Pennisetum glaucum)، بیدگیاه (Triticum repens) و یونجه وحشی (Medicago sativa) بود. یک نمونه خاک با غلظت های مختلف کادمیم یا سرب آلوده شد (خاک 1). همچنین، برای تهیه مایه مایه زنی دارای سویه های بومی مناطق آلوده، از خاک کشتزارهای یونجه پیرامون معادن سرب و روی زنجان نمونه برداری (خاک 2) و با نسبت وزنی یک به پنج به خاک 1 افزوده شد. گیاهان ارزن، بیدگیاه و یونجه وحشی در گلدان و در شرایط گلخانه کشت شدند. در پایان فصل رشد، کارکرد ماده خشک بخش هوایی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه و خاک اندازه گیری شد. یافته ها نشان داد که عملکرد نسبی گیاهان و غلظت سرب در گیاهان در شرایط عدم مایه زنی میکروبی، بیشتر از تیمارهای مشابه در شرایط مایه زنی میکروبی بود. با این حال، غلظت کادمیم در گیاهان در شرایط مایه زنی میکروبی، بیشتر بود. بیدگیاه بالاترین اندوزش کادمیم و سرب را در میان گیاهان بررسی شده داشت.
كلید واژه: باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR)، گیاه بهسازی، قارچ ریشه ها، سرب، کادمیوم

توضیحات بیشتر