فایل ورد بررسي اثر سطوح کود نيتروژن و زمان تقسيط آن بر عملکرد دانه و برخي صفات زراعي کلزا (رقم هايولا 401) در کشت پاييزه در گيلان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر سطوح کود نيتروژن و زمان تقسيط آن بر عملکرد دانه و برخي صفات زراعي کلزا (رقم هايولا 401) در کشت پاييزه در گيلان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر سطوح کود نيتروژن و زمان تقسيط آن بر عملکرد دانه و برخي صفات زراعي کلزا (رقم هايولا 401) در کشت پاييزه در گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر سطوح کود نيتروژن و زمان تقسيط آن بر عملکرد دانه و برخي صفات زراعي کلزا (رقم هايولا 401) در کشت پاييزه در گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر سطوح کود نيتروژن و زمان تقسيط آن بر عملکرد دانه و برخي صفات زراعي کلزا (رقم هايولا 401) در کشت پاييزه در گيلان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :18

به منظور تعیین مقادیر مناسب کود نیتروژن و زمان مصرف بهینه آن جهت دستیابی به عملکرد دانه و روغن بالا در کلزا (رقم هایولا 401) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به مدت دو سال زراعی اجرا شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل مقادیر کود نیتروژن در 5 سطح صفر، 60، 120، 180 و 240 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و زمان مصرف کود نیتروژن (تقسیط) در 5 سطح شامل تماما هنگام کاشت، 1/3 زمان کاشت +2/3 زمان ساقه رفتن، 1/3 زمان کاشت + 1/3 زمان ساقه رفتن + 1/3 قبل از گلدهی، زمان 4-3 برگی + 1/3 زمان ساقه رفتن + 1/3 قبل از گلدهی و 1/4 زمان کاشت + 1/4 زمان 4-3 برگی +1/4 زمان ساقه رفتن +1/4 قبل از گلدهی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که بین مقادیر کود نیتروژن، مقادیر 240 و 180 کیلوگرم در هکتار به ترتیب با میانگین 2596 و 2505 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند و در یک گروه قرار گرفتند. در بین زمان های مصرف نیتروژن، مصرف در زمان 3/1 زمان کاشت + 3/1 زمان ساقه رفتن + 3/1 قبل از گلدهی بیشترین عملکرد دانه و روغن را به ترتیب با میانگین های 2155.3 و 986.5 کیلوگرم در هکتار دارا بود. بیشترین درصد روغن متعلق به تیمار شاهد بدون کود و بیشترین عملکرد روغن متعلق به مقادیر نیتروژن 180 و 240 کیلوگرم در هکتار بود. همچنین تیمار 240 کیلوگرم نیتروژن با 206.3 روز طول دوره رویش بیشتری داشت. نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که بین مقادیر 180 و 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از نظر عملکرد دانه و روغن اختلاف معنی داری وجود نداشته و از این رو مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دلیل اهمیت اقتصادی صرفه جویی در مصرف کود نیتروژن و کاهش خطرات آبشویی و جلوگیری از آثار مخرب آلاینده های زیست محیطی توصیه می شود.
كلید واژه: کلزا، نیتروژن، تقسیط، اجزای عملکرد دانه، شالیزار

توضیحات بیشتر