فایل ورد پتروژنز گرانيتوئيدها، سن سنجي زيرکن به روش U-Pb، ژئوشيمي ايزوتوپ هاي Sr- Nd و رخداد مهم کاني سازي ترشياري در بلوک لوت، شرق ايران

لینک دانلود

 فایل ورد پتروژنز گرانيتوئيدها، سن سنجي زيرکن به روش U-Pb، ژئوشيمي ايزوتوپ هاي Sr- Nd و رخداد مهم کاني سازي ترشياري در بلوک لوت، شرق ايران دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پتروژنز گرانيتوئيدها، سن سنجي زيرکن به روش U-Pb، ژئوشيمي ايزوتوپ هاي Sr- Nd و رخداد مهم کاني سازي ترشياري در بلوک لوت، شرق ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پتروژنز گرانيتوئيدها، سن سنجي زيرکن به روش U-Pb، ژئوشيمي ايزوتوپ هاي Sr- Nd و رخداد مهم کاني سازي ترشياري در بلوک لوت، شرق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پتروژنز گرانيتوئيدها، سن سنجي زيرکن به روش U-Pb، ژئوشيمي ايزوتوپ هاي Sr- Nd و رخداد مهم کاني سازي ترشياري در بلوک لوت، شرق ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زمين شناسي اقتصادي

تعداد صفحات :30

توده های نفوذی ترشیری (گرانیتوئیدها) در مناطق مختلفی از بلوک لوت در استان های خراسان رضوی و جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت. عمده توده ها از نوع نیمه عمیق با بافت پورفیری بوده و ترکیب آنها از دیوریت تا گرانیت متغیر است، ولی غالبا مونزونیتی هستند. این توده ها (به استثنای هیرد) متعلق به سری مگنتیت (نوع I) بوده و به طور عمده از نوع متاآلومینوس هستند. اغلب توده های نفوذی که کم و بیش نیز همراه با کانی سازی هستند از نوع غنی از پتاسیم هستند، در حالی که توده های نفوذی بدون کانی سازی نجم آباد از نوع سدیک است. ماگمای نجم آباد با توجه به مقدار Nb< 5 ppm، نسبت بالای Zr/Nb >30، نسبت87Sr/86Sr اولیه کمتر از 0.7053 و مقدار eNd در حدود 5.16+ در زون فرورانش و از اعماق بیشتر منشا گرفته و کمترین آلودگی با پوسته قاره ای را داشته است، در حالی که توده های منطقه کیبرکوه با بالاترین مقدار ppm Nb> 17، نسبت کم Zr/Nb< 2، نسبت87Sr/86Sr اولیه بیش از 0.707 و مقدار eNd کمتر از 3- بیشترین اختلاط با پوسته قاره ای را نشان می دهد. تهی شدگی شدید عناصر HREE در توده های نفوذی نجم آباد و نسبت (La/Yb)N بیش از 17 تا 23 نشان دهنده تشکیل ماگما در عمق پایداری گارنت است. بر پایه الگوی REE و مقدار Eu/Eu* بین 0.8 تا 1، توده های مناطق ماهرآباد، خوپیک، چاه شلجمی، ده سلم و کوه شاه، کالک آلکالن هستند و ماگمای آنها در شرایط اکسیدان تشکیل شده است، ولی کیبرکوه با مقدار Eu/Eu* کمتر از 0.8 با پوسته قاره ای احیایی آلوده شده است. توده های نفوذی همه مناطق غیر از نجم آباد در محدوده مشترک ماگمای کالک آلکالن نرمال با آداکیتی قرار دارد، ولی توده های نجم آباد به ترکیب ماگمای آداکیتی شباهت دارند. سن گرانیتوئیدها بین ائوسن میانی تا الیگوسن تحتانی بوده و از 43.3 میلیون سال در کیبرکوه در شمال تا 33.3 میلیون سال در چاه شلجمی در جنوب کاهش می یابد. مقدار نسبت87Sr/86Sr اولیه نیز از شمال به جنوب همراه با کاهش سن توده های نفوذی از کیبرکوه به طرف چاه شلجمی، از 0.7077 به 0.7047 کاسته می شود. توده های نفوذی ماهرآباد، خوپیک، ده سلم و چاه شلجمی مقدار eNd بین 0.5+ تا 2.49+ و مقدار نسبت87Sr/86Sr اولیه کمتر از 0.7055 دارند که نشان دهنده ماگمای مشتق شده از ذوب بخشی پوسته اقیانوسی است. سن سنگ منشا گرانیتوئیدها (TDM) که بر اساس ایزوتوپ های Sm-Nd محاسبه شده است، نشان می دهد که توده های نفوذی از پوسته های اقیانوسی با سن های متفاوتی منشا گرفته اند، به طوری که ماگمای منطقه کیبرکوه از قدیمی ترین پوسته اقیانوسی در حال فرورانش (840 میلیون سال)، نشات گرفته و بیشترین آلایش پوسته ای را در طی صعود متحمل شده است. ولی توده های نجم آباد از یک پوسته اقیانوسی جوان تر (سن 360 میلیون سال) منشا گرفته و کمترین آلودگی را با پوسته دارند. ماگمای مناطق ده سلم و چاه شلجمی نیز که در برخی موارد ژئوشیمی متفاوتی با ماگمای مناطق ماهرآباد و خوپیک نشان می دهند، از پوسته های اقیانوسی جداگانه ای منشا گرفته اند که حدود 200 میلیون سال با یکدیگر اختلاف سنی داشته اند. فاصله زمانی بین 42 تا 33 میلیون سال قبل (ائوسن میانی تا اوایل الیگوسن)، مهمترین پنجره زمانی کانی سازی در شرق ایران و محدوده استان خراسان جنوبی است. انواع کانی سازی مس- طلا پورفیری، طلای مرتبط با توده های نفوذی احیایی، طلای اپی ترمال سولفید بالا، اسکارن آهن، رگه های Pb-Zn-Sb و IOCG شناسایی شده اند. لذا گرانیتوئیدهای تشکیل شده در محدوده زمانی 42 تا 33 میلیون سال که در بلوک لوت و شمال آن قرار دارند، برای این مجموعه کانی سازی پتانسیل دارند.
كلید واژه: بلوک لوت، ترشیری، کانی سازی، سن سنجی، ایزوتوپ ناپایدار، پتروژنز

توضیحات بیشتر