فایل ورد بررسي اثر عصاره گل هاي نارنج بر فعاليت آنتي اکسيداني و ميزان تستوسترون در موش سوري نر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر عصاره گل هاي نارنج بر فعاليت آنتي اکسيداني و ميزان تستوسترون در موش سوري نر دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر عصاره گل هاي نارنج بر فعاليت آنتي اکسيداني و ميزان تستوسترون در موش سوري نر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر عصاره گل هاي نارنج بر فعاليت آنتي اکسيداني و ميزان تستوسترون در موش سوري نر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر عصاره گل هاي نارنج بر فعاليت آنتي اکسيداني و ميزان تستوسترون در موش سوري نر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: گیاه نارنج از جمله گیاهان دارویی پر مصرف و بومی کشور ایران به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره گل های نارنج واریته جنوب ایران بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی و سطح هورمون تستوسترون در موش کوچک آزمایشگاهی نر انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 28 سر موش Balb/C بالغ نر پس از تعیین وزن به چهار گروه، شامل یک گروه کنترل و سه گروه تجربی، تقسیم شدند. عصاره گل های نارنج با دوزهایmg/kg 0.04 و 0.02، 0.01 به صورت خوراکی (گاواژ) به حیوانات گروه های تجربی به مدت 7 هفته تجویز گشت.یافته ها: میزان مالون دی آلدئید (MDA) در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (p<0.01). میزان گلوتاتیون (GSH) (p<0.01)، گلوتاتیون پراکسیداز (GSH-Pc) (p<0.05) و فعالیت کاتالاز (CAT) (p<0.01) در سرم خون حیوانات گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت و میزان تستوسترون سرم خون گروه های تجربی کاهش معنی داری را به صورت وابسته به دوز در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (p<0.01 و p<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد ارتباطی منفی بین مصرف دراز مدت عصاره گل های نارنج و سطح هورمون تستوسترون وجود دارد.
كلید واژه: عصاره گل های نارنج، تستوسترون، فعالیت آنتی اکسیدانی، موش کوچک آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر