فایل ورد بررسي اثر عصاره دارچين بر روي يادگيري و حافظه کوتاه مدت در موش

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر عصاره دارچين بر روي يادگيري و حافظه کوتاه مدت در موش دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر عصاره دارچين بر روي يادگيري و حافظه کوتاه مدت در موش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر عصاره دارچين بر روي يادگيري و حافظه کوتاه مدت در موش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر عصاره دارچين بر روي يادگيري و حافظه کوتاه مدت در موش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: یادگیری و حافظه از عالی ترین سطوح عملکردی سیستم عصبی مرکزی به شمار می آیند، از این رو اختلالات مرتبط با این دو فرآیند همواره مورد توجه محققین بوده و تا به امروز مطالعات گسترده ای در این زمینه طراحی شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاه دارچین بر حافظه و یادگیری در موش آزمایشگاهی صورت گرفته است.روش بررسی: این مطالعه آزمایشگاهی از نوع (Lab Trial) بوده که بر روی 20 سر موش آزمایشگاهی انجام شد. مطالعه با استفاده از دستگاه Shuttle-Box انجام شده که موش ها به طور تصادفی در 4 گروه (بر اساس یک گروه شاهد و سه گروه مورد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA و Scheffe و تحت محیط SPSS ver.14 آنالیز شدند.یافته ها: میانگین نمره یادگیری طی مدت سه روز مورد بررسی در گروه کنترل از 7.7±67.9 به 8.8±49.7 در گروه با دوز مصرفی 500 mg/kg کاهش یافت ((p=0.022. میانگین نمره حافظه نزدیک از 10.6±84.5 در گروه شاهد به 21.4±49.2 در گروه با مصرف 500 mg/kg کاهش یافت (.(p=0.024نتیجه گیری: عصاره گیاه دارچین به طور موثری باعث تضعیف قدرت یادگیری و حافظه کوتاه مدت می شود. به نظر می رسد انجام مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر و لحاظ پارامترهایی نظیر حافظه طولانی مدت می تواند در تعیین دقیق تر اثرات عصاره دارچین بر حافظه و یادگیری موثر واقع شود.
كلید واژه: یادگیری، حافظه، دارچین

توضیحات بیشتر