فایل ورد بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونکتين 2241766rs با سرطان روده بزرگ در جمعيت تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونکتين 2241766rs با سرطان روده بزرگ در جمعيت تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونکتين 2241766rs با سرطان روده بزرگ در جمعيت تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونکتين 2241766rs با سرطان روده بزرگ در جمعيت تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونکتين 2241766rs با سرطان روده بزرگ در جمعيت تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: مطالعات زیادی رابطه بین کاهش سطح آدیپونکتین و ایجاد مقاومت به انسولین، چاقی و افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان شیوع پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین (2241766 (rs در تهران و بررسی نقش این پلی مورفیسم در افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ (CRC) است.روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی، با استفاده از روش PCR-RFLP، به صورت تصادفی 107 نفر بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و 107 نفر به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل آماری از آزمون کای دو و نرم افزار (16) SPSS استفاده شد.یافته ها: ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین 2241766rs و افزایش ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ یافت نشد. ژنوتایپ هتروزیگوت GT ارتباط معنی داری با سرطان روده بزرگ نشان نداد (OR=1.02 ]نسبت شانس]؛ 1.97- .(%95CI=0.52ژنوتیپ هموزیگوت موتانت GG کاهش ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ را نشان داد (OR=0.015؛ 0.78-%95CI=0.29؛ (p=0.025 شیوع آلل موتانت در دو جمعیت بیمار و شاهد مشابه بود (OR=1.15،%95CI=0.45-1.19 ).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که واریانت آدیپونکتین 2241766rs ، فاکتور مهمی برای ابتلا به سرطان روده بزرگ نیست.
كلید واژه: پلی مورفیسم، CRC، PCR-RFLP، ژن آدیپونکتین، سرطان روده بزرگ

توضیحات بیشتر