فایل ورد تحليل فضايي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري (مورد: شهرهاي استان آذربايجان غربي)

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل فضايي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري (مورد: شهرهاي استان آذربايجان غربي) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل فضايي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري (مورد: شهرهاي استان آذربايجان غربي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل فضايي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري (مورد: شهرهاي استان آذربايجان غربي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل فضايي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري (مورد: شهرهاي استان آذربايجان غربي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :22

این پژوهش با هدف تحلیل فضایی رابطه میان سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری به روش توصیفی- تحلیلی در شهرهای استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، 36 شهر واقع در استان آذربایجان غربی با 43 شاخص مختلف برای سنجش توسعه پایدار شهری و تعداد 384 نفر از ساکنان این شهرها برای مقوله سرمایه اجتماعی در 5 مولفه می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به لحاظ توسعه پایدار شهری از مجموع 36 شهر در استان، ارومیه در سطح توسعه خیلی بالا، مهاباد، خوی و بوکان در سطح توسعه بالا، 6 شهر در سطح توسعه متوسط و بقیه شهرها در سطح توسعه پایین و خیلی پایین قرار دارند که بیانگر وجود شکاف عمیق میان شهرهای استان در مولفه های توسعه پایدار شهری است. از نظر سرمایه اجتماعی نیز چهار شهر مهاباد، بوکان، خوی و ارومیه در سطح خیلی بالا، 7 شهر در سطح بالا، 12 شهر در سطح متوسط و 13 شهر در سطح پایین و خیلی پایین قرار دارند. میانگین سرمایه اجتماعی در شهرهای استان به طور متوسط 2.96 یعنی به میزان 59.28 درصد بوده است که بیشترین آن متعلق به شهر مهاباد با حدود 76.6 درصد و کمترین میزان آن مربوط به شهر فیرورق با حدود 48.4 درصد است. همچنین، نتایج نشان می دهد که از بین ابعاد پنج گانه سرمایه اجتماعی، چهار بُعد مشارکت اجتماعی با بیشترین تاثیرات (0.395)، علاقه فراوان به جامعه، تعاون و همیاری و روابط خانوادگی و دوستان دارای رابطه معنادار با توسعه می باشند و تنها مولفه اعتماد اجتماعی دارای رابطه معنادار با توسعه نمی باشد. به طور کلی رابطه میان سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری در آذربایجان غربی به میزان 0.67 با سطح اطمینان 99 درصد می باشد. بر این اساس می توان اظهار نمود که توسعه از طریق ابعاد متعدد خود (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) سرمایه اجتماعی را محقق می كند. از سوی دیگر سرمایه اجتماعی نیز همچون پدیده ای نیرومند از طریق سطوح ماهوی (ایجاد شبكه های اعتماد و پیوند مستحکم و نیرومند كنشگران) زمینه ایجاد توسعه پایدار را فراهم میاورد.
كلید واژه: سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار شهری، تحلیل فضایی، استان آذربایجان غربی

توضیحات بیشتر