فایل ورد ارزيابي روش هاي زمين آمار و رگرسيون خطي در تعيين توزيع مکاني بارش (مورد: استان بوشهر)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي روش هاي زمين آمار و رگرسيون خطي در تعيين توزيع مکاني بارش (مورد: استان بوشهر) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي روش هاي زمين آمار و رگرسيون خطي در تعيين توزيع مکاني بارش (مورد: استان بوشهر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي روش هاي زمين آمار و رگرسيون خطي در تعيين توزيع مکاني بارش (مورد: استان بوشهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي روش هاي زمين آمار و رگرسيون خطي در تعيين توزيع مکاني بارش (مورد: استان بوشهر) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :18

یکی از مهمترین پارامترهای ورودی جهت محاسبات بیلان آب و تهیه مدل های هیدرولوژیکی، توزیع مکانی بارش می باشد. بنابراین خطای ناشی از آن آثار مستقیمی در برنامه ریزی منابع آب خواهد داشت. از طرفی دیگر به دلیل عدم پوشش کامل ایستگاه های اندازه گیری نقطه ای باران، برآورد بارش منطقه ای و یا تخمین بارش در مناطق مابین ایستگا ه ها امری ضروری به شمار می آید. برای این امر روش های مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها روش های میان یابی می باشد. در این مطالعه دو روش کریجینگ (ساده و معمولی) و رگرسیون خطی بر پایه مدل ارتفاعی رقومی زمین، جهت برآورد بارش سالانه با استفاده از آمار 11 ساله (1997-2007) داده های بارش 57 ایستگاه باران سنجی استان بوشهر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور ابتدا به ازای هر مدل در روش کریجینگ، نیم تغییرنمای آن محاسبه و با استفاده از تکنیک ارزیابی متوالی، خطای نقشه ها برآورد شد و از میان 14 نقشه، یک نقشه به عنوان نقشه بهینه اختیار شد. سپس داده های بارش و ارتفاع ایستگاه های مورد نظر با استفاده از مدل رگرسیون خطی در محیط نرم افزار Curve Expert فراخوانی گردید و با 18 مدل برازش داده شد تا مدل بهینه مشخص شود. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته مشخص گردید دو مدل نمایی از روش کریجینگ معمولی و تابع رگرسیونی چندجمله ای درجه چهارم نتایج بهتری را برای میان یابی بارش نسبت به دیگر روش ها از خود نشان می دهند. در نهایت به منظور تعیین بهترین مدل جهت توزیع مکانی بارش و انجام میان یابی، مدل های برتر هر دو روش با یکدیگر مقایسه شدند و مشخص گردید که مناسب ترین روش جهت میان یابی بارش سالانه در استان بوشهر، روش رگرسیون با تابع چندجمله ای درجه چهارم می باشد.
كلید واژه: زمین آمار، رگرسیون خطی، مدل ارتفاعی رقومی (DEM)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، بارش، بوشهر

توضیحات بیشتر