فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري در کاهش علايم اختلال استرس پس از ضربه ثانويه (STSD) و مشکلات روان شناختي همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشي از جنگ تحميلي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري در کاهش علايم اختلال استرس پس از ضربه ثانويه (STSD) و مشکلات روان شناختي همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشي از جنگ تحميلي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري در کاهش علايم اختلال استرس پس از ضربه ثانويه (STSD) و مشکلات روان شناختي همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشي از جنگ تحميلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري در کاهش علايم اختلال استرس پس از ضربه ثانويه (STSD) و مشکلات روان شناختي همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشي از جنگ تحميلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري در کاهش علايم اختلال استرس پس از ضربه ثانويه (STSD) و مشکلات روان شناختي همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشي از جنگ تحميلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: STSD اختلالی است که به عنوان تاثیرات منفی مواجهه ثانویه بارویدادهای ضربه ای در بین اطرافیان و نزدیکان بیماران مبتلا به PTSD دیده می شود و نشانه های بالینی آن مشابه نشانه های موجود در افرادی است که به طور مستقیم در معرض مواجهه با آسیب قرار گرفته اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری در کاهش علائم STSD و مشکلات روان شناختی همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ بود.روش بررسی: در این پژوهش نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، 28 نفر همسران جانبازان مبتلا به PTSD به تصادف در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایشی طی 10 جلسه تحت آموزش قرار گرفت. آزمودنی ها با استفاده از مقیاس های سنجش اختلال استرس پس از ضربه ثانویه (STSS)، سنجش افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)، سنجش نگرش های ناکارآمد (DAS) و پرسشنامه افکار خودآیند منفی (ATQ) ارزیابی شدند. داده ها با روش آماری T-Test تحلیل شدند.یافته ها: آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری در کاهش علایم کلی اختلال استرس پس از ضربه ثانویه و متغیرهای وابسته به آن شامل افکار و تصورات مزاحم، پاسخ های اجتنابی و علایم برانگیختگی و همچنین کاهش علایم افسردگی، اضطراب، استرس، میزان نگرش های ناکارآمد و میزان فراوانی و اعتقاد به افکار خودآیند منفی در آزمودنی ها اثربخش بود (0.05>p).نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش نتیجه گیری می شود که جلسات ده گانه آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری در کاهش علایم اختلال استرس پس از ضربه ثانویه و مشکلات روان شناختی همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن تاثیرگذار است.
كلید واژه: راهبردهای شناختی-رفتاری، اختلال استرس پس از ضربه ثانویه، مشكلات روان شناختی

توضیحات بیشتر