فایل ورد بررسي اثر تحريکات بينايي در بهبود تميز شنيداري کودکان آموزش پذير سندرم داون شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر تحريکات بينايي در بهبود تميز شنيداري کودکان آموزش پذير سندرم داون شهر تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر تحريکات بينايي در بهبود تميز شنيداري کودکان آموزش پذير سندرم داون شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر تحريکات بينايي در بهبود تميز شنيداري کودکان آموزش پذير سندرم داون شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر تحريکات بينايي در بهبود تميز شنيداري کودکان آموزش پذير سندرم داون شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: علی رغم وجود مشکل در پردازش و تمیز شنیداری افراد مبتلا به سندرم داون، این افراد مجهز به سیستم بینایی قوی می باشند. جفت شدن فرایندهای بینایی و شنیداری بر طبق crossed modality و نیز تاثیر عملکرد نورون های آینه ای با توجه به نقش آنها در انتقال معنای حرکت از بینایی به شنیداری، دلایل انتخاب و ارایه محرکات بینایی برای تاثیر گذاری بر مهارت شنیداری در مطالعه حاضر محسوب می شوند.روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند و بر اساس تحقیقات مشابه، تعداد 60 فرد مبتلا به سندرم داون آموزش پذیر شرکت داده شده و با نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در ابتدا تست تمیز شنیداری wep man از هر دو گروه گرفته شد. به گروه آزمایش، 10 جلسه الگوهای بینایی ارائه و بعد مجدد تست مذکور اجرا شد. پس از گردآوری اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل به عمل آمد.یافته ها: تحلیل داده ها از طریق t student دو گروه مستقل و وابسته، نشان داد که تحریکات بینایی بر بهبود تمیز شنیداری کودکان سندرم داون موثر خواهند بود (0.05>p).نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد که تحریکات بینایی در کودکان سندرم داون می تواند مهارت تمیز شنیداری آنها را تقویت کند.
كلید واژه: تمیز شنیداری، کراس مودال، نورون های آینه ای، سندرم داون

توضیحات بیشتر