فایل ورد مقايسه عملکرد جنسي زنان يائسه، قبل و بعد از مصرف خوراکي کپسول جينکوبيلوبا

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه عملکرد جنسي زنان يائسه، قبل و بعد از مصرف خوراکي کپسول جينکوبيلوبا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه عملکرد جنسي زنان يائسه، قبل و بعد از مصرف خوراکي کپسول جينکوبيلوبا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه عملکرد جنسي زنان يائسه، قبل و بعد از مصرف خوراکي کپسول جينکوبيلوبا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه عملکرد جنسي زنان يائسه، قبل و بعد از مصرف خوراکي کپسول جينکوبيلوبا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: عصاره جینکوبیلوبا جریان خون را تسهیل نموده، بر روی سیستم های نیتریک اکسید موثر می باشد و اثر شل کنندگی بر روی بافت عضلانی نرم دارد. این فرآیندها برای سیکل پاسخ جنسی زنان یائسه مهم می باشند. هدف از این مطالعه فایل ورد مقايسه عملکرد جنسي زنان يائسه، قبل و بعد از مصرف خوراکي کپسول جينکوبيلوبا بود.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 40 زن داوطلب سالم 60-50 ساله مراجعه کننده به سه مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مطالعه شرکت نمودند. شرکت کنندگان به مدت یک ماه 240-120 میلی گرم کپسول جینکوبیلوبا دریافت نمودند. ابزار اندازه گیری مطالعه، مقیاس اندازه گیری عملکرد جنسی ساباتسبرگ بود. داده ها با آزمون های آماری تست دقیق فیشر و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بین میانگین نمرات میل به روابط جنسی، فعالیت جنسی، رضایت جنسی، لذت جنسی و ارگاسم قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.05). همچنین میانگین نمرات لذت جنسی، ارگاسم و اهمیت روابط جنسی در مقایسه با قبل از یائسگی، قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری را نشان داد (p<0.05).نتیجه گیری: در این مطالعه جینکوبیلوبا تاثیر مثبتی بر روی ابعاد مختلف عملکرد جنسی زنان یائسه نشان داد.
كلید واژه: یائسگی، عملکرد جنسی، جینکوبیلوبا

توضیحات بیشتر