فایل ورد طراحي اقليمي ساختمان هاي مسکوني شهر سبزوار با تاکيد بر جهت گيري ساختمان و عمق سايبان

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي اقليمي ساختمان هاي مسکوني شهر سبزوار با تاکيد بر جهت گيري ساختمان و عمق سايبان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي اقليمي ساختمان هاي مسکوني شهر سبزوار با تاکيد بر جهت گيري ساختمان و عمق سايبان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي اقليمي ساختمان هاي مسکوني شهر سبزوار با تاکيد بر جهت گيري ساختمان و عمق سايبان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي اقليمي ساختمان هاي مسکوني شهر سبزوار با تاکيد بر جهت گيري ساختمان و عمق سايبان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :17

ناسازگاری بین معماری و نوع اقلیم باعث افزایش استفاده از انرژی برای سرمایش یا گرمایش مساکن می گردد و این امر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی تاثیرات منفی بر جای می گذارد. از این رو لازم است با شناخت ویژگی های اقلیمی هر سکونتگاه ضوابطی مطابق اقلیم آن محل برای طراحی فضاها تعیین گردد. با توجه به اهمیت بحث مذکور هدف این مقاله تعیین جهت مناسب ساختمان و عمق مناسب سایبان برای ساختمان های مسکونی شهر سبزوار، در راستای تحقق قسمتی از اصول طراحی اقلیمی است. از این رو ابتدا با استفاده از داده های اقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک سبزوار (شامل حداقل و حداکثر دما و رطوبت نسبی) نمودار زیست اقلیمی ساختمانی، ترسیم و بر روی آن آستانه ها و نیازهای حرارتی ساختمان، مواقع نیاز و عدم نیاز به آفتاب (مواقع سرد و گرم)، و اولویت های طراحی اقلیمی شهر مزبور مشخص شد. سپس با استفاده از روش محاسباتی میزان انرژی تابیده شده بر سطوح قائم بنا، در مواقع گرم و سرد و در نهایت بهترین جهت قرارگیری ساختمان در این شهر مشخص گردید. بر این اساس، جهت 15 و 30 درجه شرقی (15 و 30 درجه از جنوب به سمت شرق چرخیده باشد) در ساختمان های یك طرفه و جهت 165+ و 15- و شمالی- جنوبی در ساختمان های دوطرفه بهترین جهت های قرارگیری ساختمان با توجه به عامل تابش آفتاب است. در مورد وزش باد نیز این جهات مناسب می باشد. در قسمت بعدی عمق مناسب سایبان در ارتباط با زاویه تابش آفتاب برای شهر مورد مطالعه معین شد. بهترین عمق سایبان در صورت داشتن پنجره ای به ارتفاع 1 متر برای دیوار جنوبی 0.26 متر محاسبه شد.
كلید واژه: ساختمان های مسكونی، جهت ساختمان، عمق سایبان، طراحی اقلیمی، سبزوار

توضیحات بیشتر