فایل ورد مقايسه مدل هاي EPM ،MPSIAC و PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از GIS

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه مدل هاي EPM ،MPSIAC و PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از GIS دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه مدل هاي EPM ،MPSIAC و PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از GIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه مدل هاي EPM ،MPSIAC و PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه مدل هاي EPM ،MPSIAC و PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از GIS :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :13

مدیریت صحیح منابع آب و خاک در یک حوضه آبخیز مستلزم شناخت توان تولید رسوب آن بوده و از طرفی جهت شناسایی دقیق عوامل تخریب خاك نیاز به اطلاعات پایه دقیق می باشد. امروزه وجود سامانه های دقیق و ابزار و مدل های مختلف این توانایی را در اختیار محققان قرار داده تا بتوانند اطلاعات پایه را ذخیره، بازیابی و به روز نمایند. هدف از انجام این مطالعه بررسی و برآورد میزان فرسایش و رسوب زایی در یک حوضه آبخیز با استفاده از مدل های EPM، MPSIAC و PSIAC و بهره گیری از قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. برای انجام این تحقیق نقشه واحدهای همگن با استفاده از نقشه های شیب، كاربری اراضی و زمین شناسی تهیه گردید. هر یك از عوامل موثر در فرسایش و پارامترهای موجود در مدل ها به طور جداگانه در هر واحد كاری اندازه گیری و در نهایت برای هر یك از زیرحوضه ها میزان فرسایش و تولید رسوب سالانه محاسبه شد. نقشه كاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ETM ماهواره لندست بعد از كلاس بندی تهیه گردید.بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق میزان رسوب تولیدی سالیانه با روش های MPSIAC، EPM و PSIAC در زیرحوضه شماره یك حوضه مورد مطالعه به ترتیب 14.22، 15.2 و 13.5 تن بر هكتار، در زیرحوضه شماره 2 به ترتیب 14.19، 18 و 4 تن بر هكتار و برای كل حوضه 22.05، 14.9 و 12 تن بر هكتار برآورد گردید. نتایج حاصل از مقایسه RMSE در تعیین صحت روش ها نشان داد كه روش PSIAC برای برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب سالیانه در شرایط طبیعی و خاکی حوضه مورد مطالعه نسبت به دو روش دیگر مناسب تر می باشد.
كلید واژه: فرسایش، رسوب، سامانه اطلاعات جغرافیایی (MPSIAC ،EMP ،PSIAC ،(GIS

توضیحات بیشتر