فایل ورد تاثير کلونيزاسيون هليکوباکتر پيلوري بر تغييرات سلول ها پاريتال در معده موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير کلونيزاسيون هليکوباکتر پيلوري بر تغييرات سلول ها پاريتال در معده موش صحرايي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير کلونيزاسيون هليکوباکتر پيلوري بر تغييرات سلول ها پاريتال در معده موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير کلونيزاسيون هليکوباکتر پيلوري بر تغييرات سلول ها پاريتال در معده موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير کلونيزاسيون هليکوباکتر پيلوري بر تغييرات سلول ها پاريتال در معده موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: سلول های پاریتال نقش مهمی در تولید اسید و عملکرد بافت معده دارند. کلونیزه شدن هلیکوباکترپیلوری در معده می تواند بر عملکرد این سلول ها موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری بر تغییرات سلول ها پاریتال در معده موش صحرایی بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 10 سر موش صحرایی به صورت تصادفی در 2 گروه مساوی آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به مدت 20 هفته گروه آزمایش و کنترل به ترتیب، هلیکوباکترپیلوری و PBS را از طریق گاواژ دریافت کردند. پس از این زمان، کلونیزاسیون باکتری و تغییرات سلول ها پاریتال بافت معده با روش های مختلف رنگ آمیزی و همچنین آپوپتوزیس این سلول ها با روش TUNEL بررسی شد.یافته ها : نتایج نشان داد که طی 20 هفته پس از گاواژ کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری صورت گرفت. کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری سبب ایجاد تغییرات تخریبی و ساختاری در سلول ها پاریتال معده شد. تغییرات تخریبی سلول ها پاریتال و الگوی DNA Laddering سلول ها پاریتال تایید شدند.نتیجه گیری: هلیکوباکتر پیلوری در طی بیست هفته سبب ایجاد تغییرات ساختاری و تخریبی در سلول ها پاریتال معده موش صحرایی شده است و نوع مرگ سلولی ایجاد شده می تواند آپوپتوزیس باشد.
كلید واژه: هلیکوباکترپیلوری، سلول پاریتال، موش صحرایی

توضیحات بیشتر