فایل ورد مقايسه اثرات بيهوشي کتامين زايلازين با ترامادول

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثرات بيهوشي کتامين زايلازين با ترامادول دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثرات بيهوشي کتامين زايلازين با ترامادول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثرات بيهوشي کتامين زايلازين با ترامادول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثرات بيهوشي کتامين زايلازين با ترامادول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: کاربرد عمده ترامادول در کنترل درد و مدیریت درد بعد از اعمال جراحی در انسان است. هدف این مطالعه فایل ورد مقايسه اثرات بيهوشي کتامين زايلازين با ترامادول در مدل حیوانی بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 10 قلاده سگ از نژاد مخلوط و از هر دو جنس با وزن متوسط 20±2 کیلوگرم به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله آتروپین 0.04 و متعاقب آن زایلازین 0.55 و کتامین 10 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی تزریق شدند. پنج دقیقه بعد، از ترامادول 2 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی تزریق شد. در گروه کنترل به جای ترامادول از سرم فیزیولوژی با همان حجم دارویی ترامادول استفاده شد. مدت زمان بیهوشی، ریکاوری و پارامترها فیزیولوژیک اندازه گیری و ثبت شدند. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: فاکتور متفاوت بین دو گروه میانگین مدت بی دردی بود که در گروه مداخله 17.2 و در گروه کنترل 36.4 دقیقه بود که تفاوت معنی داری را نشان داد (p=0.02).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، با اضافه کردن ترامادول به ترک یب داروی بیهوش کتامین و زایلازین مدت بی دردی کاهش می یابد.
كلید واژه: ترامادول، کتامین، زایلازین، بیهوشی، مدل حیوانی

توضیحات بیشتر