فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر خودکارآمدي در ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کنترل وزن در دختران نوجوان داراي اضافه وزن و چاقي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر خودکارآمدي در ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کنترل وزن در دختران نوجوان داراي اضافه وزن و چاقي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر خودکارآمدي در ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کنترل وزن در دختران نوجوان داراي اضافه وزن و چاقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر خودکارآمدي در ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کنترل وزن در دختران نوجوان داراي اضافه وزن و چاقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر خودکارآمدي در ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کنترل وزن در دختران نوجوان داراي اضافه وزن و چاقي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل پیشگویی کننده رفتار، خودکارآمدی درک شده است. هدف از این مطالعه تعیین فایل ورد تاثير آموزش مبتني بر خودکارآمدي در ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي و کنترل وزن در دختران نوجوان داراي اضافه وزن و چاقي بود.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 78 دختر نوجوان 16-12 ساله دچار چاقی و اضافه وزن که به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمون و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد کلارک جمع آوری شد. چهار جلسه برنامه آموزشی برای گروه آزمون اجرا شد و نتایج حاصل بعد از مداخله، در هر دو گروه بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بعد از مداخله تفاوت معنی داری در گویه های فشار اجتماعی، دسترسی به غذا و تجربه هیجان های مثبت در گروه آزمون مشاهده شد (p<0.05)، ولی در گویه های تجربه هیجان های منفی و احساس ناراحتی های جسمی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). در گروه کنترل این تفاوت در هیچ کدام از گویه ها معنی دار نبود (p>0.05).نتیجه گیری: استفاده از فنون مداخله از قبیل برنامه های ارتقای خودکارآمدی، نتایج مثبتی در تشویق نوجوانان به انتخاب سبک زندگی سالم داشته و به پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در آنان کمک می نماید.
كلید واژه: خودکارآمدی، چاقی، اضافه وزن، رفتار

توضیحات بیشتر