فایل ورد تاثير فسفودي استراز يک بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش NMRI

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فسفودي استراز يک بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش NMRI دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فسفودي استراز يک بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش NMRI  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فسفودي استراز يک بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش NMRI،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فسفودي استراز يک بر بلوغ آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش NMRI :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فسفودی استراز یک بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تخمک های نارس موش 6-4 هفته ای نژاد NMRI جدا شدند و در یک گروه کنترل و 10 گروه آزمایشی طبقه بندی شدند. تخمک های گروه کنترل در محیط MEM-a حاوی 5 FCS درصد، 100میلی واحد بر میلی لیتر rFSH، 7.5واحد بر میلی لیتر hCG و گروه های آزمایشی در محیط ذکر شده به همراه غلظت های متفاوت از فسسفودی استراز قرار داده شدند. تخمک های هرگروه به مدت 24 ساعت داخل انکوباتور 37 درجه سانتیگراد با 5 CO2 درصد قرار گرفتند و سپس با میکروسکوپ معکوس مراحل بلوغ آزمایشگاهی در تمام گروه ها بررسی شد. تخمک های بدون تغییر شکل در هسته به عنوان تخمک های GV یا نارس و تخمک های با هسته شکسته شده به عنوان GVBD با نشانه شروع میوز و تخمک های دارای جسم قطبی با عنوان تخمک های بالغ یا MII شناسایی شدند.یافته ها: درصد تخمک هایی که در مرحله GV باقی ماندند، در گروه کنترل، گروه اول (80 nIu/µu) و گروه هشتم (0.5 nIu/µu) به ترتیب 18.5، 32.5 و 7.5 درصد بود ((p<0.01 درصد تخمک هایی که به مرحله متافاز 2 رسیدند در گروه آزمون یک و هشت به ترتیب 10 و 77 درصد بود که نسبت به گروه کنترل (60.7 درصد) اختلاف معنی داری را نشان داد (p<0.01).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که فسفودی استراز یک نوع 4 میزان بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI را افزایش می دهد و دوز 0.5 nIu/µu بهترین دوز بود.
كلید واژه: بلوغ آزمایشگاهی، تخمك نارس، موش، فسفودی استراز

توضیحات بیشتر