فایل ورد توانايي درمان سلول هاي بنيادي خون بند ناف بر آسيب مغزي مدل حيواني

لینک دانلود

 فایل ورد توانايي درمان سلول هاي بنيادي خون بند ناف بر آسيب مغزي مدل حيواني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توانايي درمان سلول هاي بنيادي خون بند ناف بر آسيب مغزي مدل حيواني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توانايي درمان سلول هاي بنيادي خون بند ناف بر آسيب مغزي مدل حيواني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توانايي درمان سلول هاي بنيادي خون بند ناف بر آسيب مغزي مدل حيواني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: خون بند ناف منبع غنی از سلول های بنیادی است اثر درمانی سلولهای بنیادی در درمان بیماری های مختلف شناخته شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثر این سلول ها در درمان مدل سکته مغزی ایسکمیک موش صحرایی انجام گردید. مواد و روشها: این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 30 سر رت نر نژاد ویستار 150-100 گرمی که به 3 گروه تقسیم شدند، انجام گردید، در دو گروه تجربی و شم، شریان کاروتید راست برای 30 دقیقه مسدود گردید. حیوانات 7 روز پس از جراحی، 105× 2سلول تک هسته ای خون بند ناف نشاندار شده با برومودزوکسی یوریدین از طریق تزریق به ورید دمی دریافت نمودند و در گروه شم، تزریقی صورت نگرفت. گروه کنترل دست نخورده باقی ماند. برای مدت 14 روز حیوانات با استفاده از دو آزمون Limb placing, Corner turn از لحاظ اختلال حرکتی بررسی شدند و وجود سلول های نشاندار نیز در محل ضایعه با استفاده از ایمنوهیستوشیمی ردیابی شد. یافته ها: بررسی نتایج بدست آمده در روز 7 افزایش معنی داری در بهبود حرکتی رفتاری گروه تجربی (0.26±12.7) نسبت به گروه شم (0.4±10) نشان داد. این اختلاف در روز 14 پس از جراحی واضح تر شد و امتیاز در گروه تجربی به 0.31±15.3 در مقایسه با گروه شم (0.53±11.9) رسید (.(p<0.05 وضعیت تعادل حرکتی نیز در روزهای 7 و 14 در گروه تجربی (3.07±0.75 و 3.14±0.59) و شم (2.21±0.96 و 2.13±0.97) با هم اختلاف معنی داری داشتند ((p<0.05. بعلاوه حجم ناحیه آسیب دیده در گروه تجربی به طور معنی داری (3.2±21.4) کاهش یافت (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که تزریق وریدی سلول های بنیادی خون بند ناف، توانایی بهبود بخشیدن اختلالات حرکتی ناشی از سکته مغزی ایسکمیک را داشته و حجم ناحیه ضایعه دیده را نیز کاهش می دهد. بنابراین می تواند به عنوان منبع سلولی مناسبی در درمان سکته مغزی ایسکمیک به کار رود.
كلید واژه: سلول بنیادی، هیپوکسی ایسکیمی، آسیب مغزی

توضیحات بیشتر