فایل ورد اثر عصاره هيدروالکلي گياه سداب (Ruta graveolens) بر تشنج القا شده با پنتيلن تترازول در موش سوري نر

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عصاره هيدروالکلي گياه سداب (Ruta graveolens) بر تشنج القا شده با پنتيلن تترازول در موش سوري نر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عصاره هيدروالکلي گياه سداب (Ruta graveolens) بر تشنج القا شده با پنتيلن تترازول در موش سوري نر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عصاره هيدروالکلي گياه سداب (Ruta graveolens) بر تشنج القا شده با پنتيلن تترازول در موش سوري نر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عصاره هيدروالکلي گياه سداب (Ruta graveolens) بر تشنج القا شده با پنتيلن تترازول در موش سوري نر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: تشنج از مهمترین علائم صرع و بسیاری دیگر از آسیب های نوروژنیک است. علی رغم وجود داروهای ضد تشنج متنوع فعلی، تحقیقات برای کشف داروهای جدید با اثربخشی بهتر و عوارض نامطلوب کمتر، ادامه دارد. گیاهان دارویی با داشتن مواد متنوع طبیعی و خواص متفاوت، زمینه مناسبی برای این گونه تحقیقات می باشند. این مطالعه به منظور بررسی اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه سداب (Ruta graveolens) در موش سوری نر انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 56 سر موش سوری از نژاد NMRI در محدوده وزنی 25 تا 35 گرم که به طور تصادفی به 7 گروه 8 تایی شامل 5 گروه آزمایش و یک گروه کنترل مثبت و یک گروه کنترل منفی تقسیم شدند، انجام گردید. به گروه های آزمایش دوزهای 100، 300، 500، 800 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، عصاره و به گروه کنترل مثبت، میزان mg/kg 40، فنوباربیتال، و به گروه کنترل منفی 10 میلی لیتر در هر کیلوگرم نرمال سالین از طریق داخل صفاقی تزریق شد. بعد از 45 دقیقه به تمام گروهها پنتیلن تترازول (80 mg/kg) از طریق داخل صفاقی تزریق گردید و فاکتورهای شروع تشنجات میوکلونیک و تونیک-کلونیک و میزان مرگ و میر 24 ساعته مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. یافته ها: گروه کنترل مثبت، هیچ گونه تشنجات میوکلونیک، تونیک - کلونیک و مرگ و میر در 24 ساعت مشاهده نگردید. عصاره هیدروالکلی سداب به صورت وابسته به دوز موجب افزایش تاخیر در شروع تشنجات میوکلونیک گردید. تاخیر برای تشنج میوکلونیک در دوزهای 1000، 800، 500 و 300 میلی گرم در کیلوگرم ((p<0.001 و در دوز mg/kg (p<0.01) 100 نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. تاخیر برای تشنج تونیک-کلونیک در دوز (p<0.001) 1000 mg/kg و دوزهای 800، 500 و 300 میلی گرم در هر کیلوگرم ((p<0.05 نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه سداب موجب کاهش تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر می گردد.
كلید واژه: سداب، تشنج، پنتیلن تترازول، موش سوری

توضیحات بیشتر