فایل ورد مقايسه روش هاي کشت استاندارد و مولکولي براي تشخيص ليستريا منوسيتوژنز در زنان باردار

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه روش هاي کشت استاندارد و مولکولي براي تشخيص ليستريا منوسيتوژنز در زنان باردار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه روش هاي کشت استاندارد و مولکولي براي تشخيص ليستريا منوسيتوژنز در زنان باردار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه روش هاي کشت استاندارد و مولکولي براي تشخيص ليستريا منوسيتوژنز در زنان باردار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه روش هاي کشت استاندارد و مولکولي براي تشخيص ليستريا منوسيتوژنز در زنان باردار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف:باکتری لیستریا منوسیتوژنز یکی از عوامل سقط جنین و مرده زایی می باشد. با توجه به وجود روش های مختلف جداسازی این باکتری، هدف این مطالعه مقایسه نتایج روش کشت استاندارد و مولکولی برای تشخیص لیستریا منوسیتوژنز در زنان باردار بود.روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 107 زن باردار انجام شد. تعداد 311 نمونه شامل، ادرار، خون، جفت و سرویکس جمع آوری شدند. بر روی تمام نمونه ها پس از گذراندن دوره غنی سازی در سرما به مدت 4 هفته کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام شد. داده ها با آزمون های آماری مک نمار و تست کاپا تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: فراوانی سقط اول در زنان مورد مطالعه 59.8 درصد و دوم سقط 12.1 درصد بود. هیچ مورد مثبتی در روش کشت جداسازی نشد. از کل موارد زنان باردار که با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز آزمایش شدند، 10.28 درصد ژن hly A جداسازی شد، که بین نتایج این دو روش اختلاف معنی داری دیده شد (0.022=p).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز در تشخیص باکتری لیستریا منوسیتوژنز از روش کشت اختصاصی تر بوده و بر آن برتری دارد.
كلید واژه: کشت، لیستریا منوسیتوژنز، زنان باردار

توضیحات بیشتر