فایل ورد معرفي روشي ساده براي تعيين زاويه فيلتر وج (Wedge) در طراحي درمان ديواره قفسه سينه در راديوتراپي

لینک دانلود

 فایل ورد معرفي روشي ساده براي تعيين زاويه فيلتر وج (Wedge) در طراحي درمان ديواره قفسه سينه در راديوتراپي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد معرفي روشي ساده براي تعيين زاويه فيلتر وج (Wedge) در طراحي درمان ديواره قفسه سينه در راديوتراپي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد معرفي روشي ساده براي تعيين زاويه فيلتر وج (Wedge) در طراحي درمان ديواره قفسه سينه در راديوتراپي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد معرفي روشي ساده براي تعيين زاويه فيلتر وج (Wedge) در طراحي درمان ديواره قفسه سينه در راديوتراپي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانهای زنان در جهان است که بعد از ماستکتومی، رادیوتراپی بهترین گزینه درمانی آن است. ایجاد توزیع دز یکنواخت در تمام حجم درمان یکی از مهمترین اهداف رادیوتراپی می باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی زوایای دیواره قفسه سینه با خطوط مرجع (عمودی و افقی)، برای انتخاب زاویه بهینه فیلتر وج در رادیوتراپی پستان ماستکتومی شده، می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه 140 بیمار که پس از جراحی ماستکتومی نیاز به رادیوتراپی داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران با سیستم طراحی درمان دو بعدی ALFARD یا طراحی درمان سه بعدی CorePLAN درمان شدند. هیستوگرام دز - حجم برای هر مورد برای زوایای مختلف وج و همچنین میدان باز استخراج شد. با آنالیز و مقایسه آنها زاویه وج بهینه بدست آمد. زاویه دیواره قفسه سینه با خطوط مرجع با نرم افزار GET DATA اندازه گیری شد. سپس زاویه قفسه سینه و زاویه بهینه وج برای بدست آوردن رابطه بین آنها، مقایسه شد. یافته ها: زاویه وج بهینه برای درمان هر بیمار تابعی از زوایای قفسه سینه بود. در تمام بیماران با استفاده از فیلتر وج دز یکنواخت تری برای درمان فراهم شد و نتایج حاصل از تعیین زاویه وج بهینه با روش جدید اندازه گیری زوایای قفسه سینه و روش تهیه هیستوگرام دز _ حجم به عنوان روش استاندارد همخوانی داشت. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که زاویه دیواره قفسه سینه در بیماران ماستکتومی شده روش جدیدی برای انتخاب زاویه وج بهینه درمان است. همچنین این روش نسبت به روش تهیه هیستوگرام دز – حجم دارای فرآیند زمانی کوتاه تری می باشد.
كلید واژه: رادیوتراپی، هیستوگرام دز- حجم (DVH)، فیلتر وج، ماستکتومی، سیستم طراحی درمان

توضیحات بیشتر