فایل ورد سرواپيدميولوژي عفونت هليکوباکترپيلوري و عوامل مرتبط با آن دردانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گچساران

لینک دانلود

 فایل ورد سرواپيدميولوژي عفونت هليکوباکترپيلوري و عوامل مرتبط با آن دردانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گچساران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سرواپيدميولوژي عفونت هليکوباکترپيلوري و عوامل مرتبط با آن دردانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گچساران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سرواپيدميولوژي عفونت هليکوباکترپيلوري و عوامل مرتبط با آن دردانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گچساران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سرواپيدميولوژي عفونت هليکوباکترپيلوري و عوامل مرتبط با آن دردانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گچساران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: از آنجایی که عوامل مختلفی از جمله وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد عفونت هلیکوباکتر گزارش شده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت هلیکوباکترپیلوری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گچساران انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی -‍ مقطعی 272نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل، دوبخش اطلاعات جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با عفونت هلیکوباکتر بود. اطلاعات مربوط به وضعیت سرولوژیکی عفونت هلیکوباکترپیلوری از طریق گرفتن 5 سی سی خون وریدی و با استفاده از روش آزمایشگاهی الیزا جهت اندازه گیری تیتر آنتی بادی IgG جمع آوری شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای، تی و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین میزان آنتی بادی علیه عفونت هلیکوباکترپیلوری 32.75±28.3 واحد بر میلی لیتر بود67.6 درصد نتایج مثبت، 16.8 درصد منفی و 15.6 درصد در محدوده مرزی قرار داشتند. تفاوت معنی داری در شیوع سرولوژیکی عفونت هلیکوباکتر بر حسب سن، جنس، گروه خونی، تعداد اعضای خانواده، میزان درآمد خانواده، مصرف سیگار و الکل، تاریخچه علایم گوارشی در خود یا اعضای خانواده و رفتارهای بهداشتی مثل شستن دست ها قبل از غذا و بعد از اجابت مزاج دیده نشد (p>0.05).نتیجه گیری: شیوع سرولوژیکی آلودگی به هلیکوباکترپیلوری در دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی گچساران بالا می باشد که توجه بیش از پیش مسوولان دانشگاه را در این زمینه می طلبد.
كلید واژه: هلیکوباکترپیلوری، شیوع سرولوژیکی، عوامل مرتبط

توضیحات بیشتر