فایل ورد بررسي مقايسه اي اثرات ضد ميکروبي و چسبندگي در دو فرم لايه نازک و شکل کپه اي آلياژ نايتينول

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي اثرات ضد ميکروبي و چسبندگي در دو فرم لايه نازک و شکل کپه اي آلياژ نايتينول دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي اثرات ضد ميکروبي و چسبندگي در دو فرم لايه نازک و شکل کپه اي آلياژ نايتينول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي اثرات ضد ميکروبي و چسبندگي در دو فرم لايه نازک و شکل کپه اي آلياژ نايتينول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي اثرات ضد ميکروبي و چسبندگي در دو فرم لايه نازک و شکل کپه اي آلياژ نايتينول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: آلیاژ نایتینول (Nitinol) کاربرد وسیعی در ساخت پروتزها در پزشکی دارد. از طریق دست کاری کردن آلیاژ، چسبندگی سلول ها و میکروارگانیسم ها به سطح آن کاهش می یابد، هم چنین، از اثرات سمیت آلیاژ بر روی سلول های زنده کاسته می شود. هدف این مطالعه، مقایسه اثرات ضدمیکروبی و چسبندگی شکل کپه ای این آلیاژ با شکل جدید لایه نازک می باشد.روش بررسی: در این پژوهش تحلیلی-مقایسه ای، قطعاتی از شکل های کپه ای و لایه نازک نایتینول در مجاورت با 5 میکروارگانیسم متفاوت قرار گرفتند. میکروارگانیسم ها قبل و بعد از مجاورت با فلز و در حضور شاهد شمارش شدند. خاصیت چسبندگی آلیاژها از طریق عکس برداری و مشاهده در زیر میکروسکوپ الکترونی بررسی و مقایسه گردید.یافته ها: در مجاورسازی با فرم لایه نازک، کاهش تعداد به میزان 14 درصد برای اشریشیاکولی، 44 درصد برای پسودوموناس آئروژینوزا، 30.1 درصد برای استافیلوکوک اورئوس، 22 درصد برای باسیلوس سرئوس و 6.4 درصد برای کاندیدا مشاهده گردید. اما در مجاورسازی باکتری ها با فرم کپه ای، کاهش تعداد به میزان بیشتری اتفاق افتاد که به ترتیب کاهش تعداد به میزان 39 درصد، 62 درصد، 61.9 درصد، 49 درصد و 31 درصد حاصل شد. در تمام موارد، اختلاف معنی داری از نظر کاهش تعداد در مجاورت با فرم لایه نازک و فرم کپه ای وجود داشت ((p<0.05.نتیجه گیری: احتمالا در فرم لایه نازک، آزاد شدن ذرات فلز کم تر است و اثرات تخریبی کم تری برای میکروارگانیسم ها و سلول های زنده دارد و به نظر می رسد که سازگاری زیستی میکروارگانیسم ها در فرم لایه نازک نسبت به فرم کپه ای بیش تر باشد.
كلید واژه: نایتینول، اثرات ضدمیکروبی، چسبندگی، لایه نازک، شکل کپه ای

توضیحات بیشتر