فایل ورد مطالعه فاکتورهاي فارماکوپه اي و مقايسه اثر رقيق سازي بر فعاليت ضدميکروبي نمونه محلول هاي پوويدون آيوداين موجود در بازار دارويي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه فاکتورهاي فارماکوپه اي و مقايسه اثر رقيق سازي بر فعاليت ضدميکروبي نمونه محلول هاي پوويدون آيوداين موجود در بازار دارويي ايران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه فاکتورهاي فارماکوپه اي و مقايسه اثر رقيق سازي بر فعاليت ضدميکروبي نمونه محلول هاي پوويدون آيوداين موجود در بازار دارويي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه فاکتورهاي فارماکوپه اي و مقايسه اثر رقيق سازي بر فعاليت ضدميکروبي نمونه محلول هاي پوويدون آيوداين موجود در بازار دارويي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه فاکتورهاي فارماکوپه اي و مقايسه اثر رقيق سازي بر فعاليت ضدميکروبي نمونه محلول هاي پوويدون آيوداين موجود در بازار دارويي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: با توجه به سازندگان مختلف محلول های پوویدون آیوداین، در این تحقیق کیفیت محلول های موجود مطابق با معیارهای فارماکوپه و تاثیر فاکتور رقت بر زمان اعمال اثر ضد میکروبی این فرمولاسیون ها بررسی گردید.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، pH فراورده ها، میزان آیداید و ید در دسترس مطابق فارماکوپه 2009BP اندازه گیری شد. همچنین اثر ضد میکروبی نمونه های ایرانی و دو نمونه مشابه خارجی بر میکروارگانیسم های استافیلوکوکوس اورئوسATCC 29737 و سودوموناس آئروژینوزا ATCC 28753، به عنوان نماینده باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، در رقت های 1، 5/1، 10/1، 20/1، 40/1، 60/1، 80/1، 100/1، 200/1 و 300/1 بررسی شد و میزان نابودی میکروارگانیسم ها بعد از مجاورت در زمان های 15، 30، 60 و 120 ثانیه تعیین گردید.یافته ها: تمام فرمولاسیون ها دارای ویژگی های فارماکوپه ای قابل قبول بوده و سرعت تاثیر متناسب با میزان رقت افزایش می یافت. این روند در فرآورده های مختلف متفاوت بوده و در زمان 15 ثانیه رقت 10/1 به مراتب از محلول خالص بهتر بود. رقیق سازی بیشتر از حد بهینه باعث کاهش اثر نسبت به رقت های کمتر بود.نتیجه گیری: فاکتور رقت، فاکتور بسیار حساسی در اثر ضد باکتریایی فرآورده های پوویدون آیوداین است. این نکته می تواند به تفاوت میزان ید آزاد در هر یک از این فرآورده های تجاری و تفاوت در میزان ید در دسترس آنها بازگردد.
كلید واژه: محلول پوویدون آیوداین، ضد عفونی کننده، رقت، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا

توضیحات بیشتر