فایل ورد مقايسه مارکرهاي التهابي ESR ،CRP و شمارش گلبولهاي سفيد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي عفوني با غيرعفوني

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه مارکرهاي التهابي ESR ،CRP و شمارش گلبولهاي سفيد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي عفوني با غيرعفوني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه مارکرهاي التهابي ESR ،CRP و شمارش گلبولهاي سفيد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي عفوني با غيرعفوني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه مارکرهاي التهابي ESR ،CRP و شمارش گلبولهاي سفيد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي عفوني با غيرعفوني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه مارکرهاي التهابي ESR ،CRP و شمارش گلبولهاي سفيد در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي عفوني با غيرعفوني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: روش های مختلف کلینیکی، آزمایشگاهی و تصویربرداری به منظور افتراق دو نوع عفونی و غیرعفونی زخم پای دیابتی پیشنهاد شده است. این مطالعه به منظور مقایسه مقادیر مارکرهای التهابی مختلف در دو نوع زخم پای دیابتی عفونی و غیرعفونی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه به روش بررسی فرآیند طی سالهای 89-1388 در بیمارستان بقیه اله (عج) انجام گرفت که مجموعا 90 نفر در سه گروه مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول بیماران بر اساس معیارهای IDSA-IWGDF دارای زخم پای دیابتی عفونی (30 نفر) و گروه دوم دارای زخم پای دیابتی غیرعفونی (30 نفر) و گروه سوم 30 نفر از افراد سالم بودند. اطلاعات دموگرافیک، کلینیکی و آزمایشگاهی (مارکرهای التهابی، گلبولهای CRP ,ESR) در بین گروهها اندازه گیری و مقایسه شد. یافته ها: میانگین CRP در افراد سالم 1.4±1، در پای دیابتی عفونی 46.5±46.5 و در پای دیابتی غیرعفونی 5.3±9.2 بود (p=0.001). میانگین ESR در افراد سالم، پای دیابتی عفونی و غیرعفونی به ترتیب 6±6.4 و 30.1±76.7 و 11.9±29.1 بود (p=0.001). همچنین میانگین گلبولهای سفید خون در (109) به ترتیب 11.49±6510، 3662±9846 و 2070±8073 بود ( .(p=0.001ناحیه زیر منحنی ROC مربوط به مارکر ESR در تشخیص عفونت از سایر مارکرها بیشتر بود (AUC=0.967) که پس از آن CRP به میزان (0.871) و در نهایت WBC به مقدار (0.721) قرار داشتند. بهترین مقدار برش برای CRP، WBC وESR به ترتیب: 7.1 گرم بر لیتر و 7700 عدد در دسی لیتر و 40.5 میلیمتر بر ساعت بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه اگرچه هر سه مارکر التهابی دارای مقادیر معنی داری برای پیشگویی عفونت هستند، اما ESR را می توان با توجه به حساسیت و اختصاصیت بالای آن، به عنوان بهترین مارکر مستقل پیشگویی عفونت معرفی کرد. ترکیب ESR با CRP و یا با شمارش گلبولهای سفید می تواند بر صحت عملکرد پیشگویی کننده این مارکرها بیافزاید.
كلید واژه: مارکرهای التهابی، سرعت رسوب گلبول قرمز، پروتئین واکنشیc ، شمارش گلبولهای سفید، زخم پای دیابتی

توضیحات بیشتر