فایل ورد بررسي ارتباط وقوع بيش فعالي و عدم توجه با سطح سرب خون در کودکان زير 10 سال مراجعه کننده به بيمارستان هاي تهران در سال هاي 1386 تا 1388

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط وقوع بيش فعالي و عدم توجه با سطح سرب خون در کودکان زير 10 سال مراجعه کننده به بيمارستان هاي تهران در سال هاي 1386 تا 1388 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط وقوع بيش فعالي و عدم توجه با سطح سرب خون در کودکان زير 10 سال مراجعه کننده به بيمارستان هاي تهران در سال هاي 1386 تا 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط وقوع بيش فعالي و عدم توجه با سطح سرب خون در کودکان زير 10 سال مراجعه کننده به بيمارستان هاي تهران در سال هاي 1386 تا 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط وقوع بيش فعالي و عدم توجه با سطح سرب خون در کودکان زير 10 سال مراجعه کننده به بيمارستان هاي تهران در سال هاي 1386 تا 1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: بیش فعالی و عدم توجه (ADHD)، یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی کودکان با شیوع 5.29 درصد می باشد. سرب به عنوان یک نوروتوکسین در ایجاد رفتارهای غیرطبیعی به خصوص در اطفال موثر بوده است. رفتار کودک در اثر مسمومیت با سرب، گاهی از آنچه در کودکان بیش فعال مشاهده می گردد، غیرقابل افتراق می باشد. این مطالعه به منظور تعیین سطح سرب خون کودکان مبتلا به بیش فعالی به عنوان یک عامل جدی در ایجاد بیش فعالی صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه مورد-شاهدی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و آزاد اسلامی روی 100 کودک سالم به عنوان گروه شاهد و 100 کودک مراجعه کننده به درمانگاه که بیش فعالی و عدم توجه آنان توسط روانپزشک اطفال تایید شده بود، صورت گرفت. سطح سرب خون، در تمام افراد مورد مطالعه، در وضعیت ناشتا اندازه گیری گردید.یافته ها: حداقل میزان سرب خون در گروه شاهد 1.8 mg/dLو در کودکان مبتلا به بیش فعالی2.9 mg/dL بود. حداکثر میزان سرب خون اندازه گیری شده در گروه شاهد 24.1 mg/dL و در کودکان مبتلا به بیش فعالی 18.6 mg/dL بود. سطح متوسط سرب خون در افراد گروه شاهد 7.189 mg/dL و در مبتلایان به بیش فعالی7.2 mg/dL بود. هیچ اختلاف قابل توجهی در سطح سرب خون، بین دو گروه وجود نداشت (p=0.987).نتیجه گیری: در این مطالعه، گرچه سطح سرب خون در کودکان مبتلا به بیش فعالی بالاتر بود ولی ثابت نشد که مقدار آن در کودکان بیش فعال به طور معنی داری بالاتر باشد.
كلید واژه: بیماری بیش فعالی همراه با کمبود توجه، سطح سرب خون، بیش فعالی، عدم توجه

توضیحات بیشتر