فایل ورد مقايسه سبک زندگي زنان يائسه مبتلا به بيماري هاي عروق کرونر با زنان غيرمبتلا در سال 1389-1388

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه سبک زندگي زنان يائسه مبتلا به بيماري هاي عروق کرونر با زنان غيرمبتلا در سال 1389-1388 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه سبک زندگي زنان يائسه مبتلا به بيماري هاي عروق کرونر با زنان غيرمبتلا در سال 1389-1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه سبک زندگي زنان يائسه مبتلا به بيماري هاي عروق کرونر با زنان غيرمبتلا در سال 1389-1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه سبک زندگي زنان يائسه مبتلا به بيماري هاي عروق کرونر با زنان غيرمبتلا در سال 1389-1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: سبک زندگی تاثیر بارزی در پیشگیری یا ایجاد بیماری های قلبی دارد و تعدیل آن در کنترل عوارض این بیماری موثر است، به طوری که موجب کاهش نزدیک به پنجاه درصد از مرگ های زود هنگام می گردد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی، مقطعی از نوع مقایسه ای بوده که در آن سبک زندگی 370 زن یائسه مبتلا به بیماری های عروق کرونر و 400 زن یائسه که به این بیماری مبتلا نبودند (770 نفر) با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، انتخاب و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. داده های به دست آمده به وسیله روش های آماری توصیفی، آزمون های تفاوت میانگین و آزمون همبستگی تحلیل آماری شدند.یافته ها: اختلاف امتیاز کل سبک زندگی بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (p=0.001، t=3.41) و تفاوت آماری معنی داری از نظر امتیاز عادات غذایی، فعالیت فیزیکی و استرس مشاهده شد ( .(p<0.05اما تفاوت آماری معنی داری بین سایر اجزای سبک زندگی (مصرف سیگار، روش های مقابله با استرس، خواب و استراحت) در گروه مبتلا و غیر مبتلا مشاهده نشد (به ترتیب t=0.976، p=0.508؛ t=0.898، p=0.370؛ t=0.377، (p=0.707. بین میانگین امتیاز سبک زندگی و ابتلا به بیماری عروق کرونر همبستگی معنی دار منفی وجود داشت.نتیجه گیری: پرستاران به دلیل حضور در محیط های مختلف اجتماعی میتوانند در زمینه پیشگیری اولیه و ثانویه بیماریهای عروق کرونر از طریق تصحیح سبک زندگی در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه نقش موثری را ایفا نمایند.
كلید واژه: سبک زندگی، بیماری عروق کرونر، یائسگی

توضیحات بیشتر