فایل ورد بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيک در ناحيه CA1 هيپوکمپ متعاقب تزريق بتا آميلوييد در مدل تجربي آلزايمر در موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيک در ناحيه CA1 هيپوکمپ متعاقب تزريق بتا آميلوييد در مدل تجربي آلزايمر در موش صحرايي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيک در ناحيه CA1 هيپوکمپ متعاقب تزريق بتا آميلوييد در مدل تجربي آلزايمر در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيک در ناحيه CA1 هيپوکمپ متعاقب تزريق بتا آميلوييد در مدل تجربي آلزايمر در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيک در ناحيه CA1 هيپوکمپ متعاقب تزريق بتا آميلوييد در مدل تجربي آلزايمر در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: بیماری آلزایمر یک اختلال نورودژنراتیو و شایعترین علت دمانس است که با از دست رفتن تدریجی توانایی های شناختی و از دست رفتن حافظه همراه می باشد. این بیماری پیشرونده، غیرقابل برگشت و تدریجی است که موجب تغییرات رفتاری و کاهش توانایی فکری می گردد. از آنجاییکه هنوز مکانیسم دقیق بروز سمیت عصبی توسط بتا آمیلوئید شناسایی نشد، لذا در این مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک در ناحیه CA1 هیپوکمپ متعاقب تزریق بتا آمیلویید در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 30 سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار آلبینو با وزن 300-250 گرم برای مطالعه رفتاری و بررسی هیستوپاتولوژیک استفاده شد. رت ها در سه گروه کنترل، شم تزریق شده با بتا آمیلوئید (Beta Amyloid, Ab) به طور مساوی تقسیم شدند. ضایعه با تزریق 4 میکرولیتر از (40- Ab (1در ناحیه هیپوکمپ ایجاد شد. جهت بررسی رفتاری از تست Y-maze و 14 shuttle box و 16 روز پس از ایجاد ضایعه استفاده شد. و برای بررسی بافت شناسی از رنگ آمیزی Nissl و Bielschowsky استفاده شد. یافته ها: میانگین تغییرات رفتاری برای گروه شم برابر با 80.56%، گروه کنترل برابر با 86.7%، گروه AD برابر با 46.2% بود که تغییر رفتاری بین گروه AD و سایر گروهها اختلاف معنی داری داشت (p<0.0001). تعداد نورون در هر میلی متر مربع در گروه های آلزایمر، کنترل و شم به ترتیب 2.92، 6.35 و 6.25 شد که کاهش تراکم نورونی در گروه آلزایمر در مقایسه با کنترل و شم معنی دار بود (p<0.0001).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که تزریق (40-1) Ab باعث کاهش قابل توجه شاخصه های رفتاری و تعداد نورون ها در ناحیه CA1 در هیپوکمپ می گردد.
كلید واژه: آلزایمر، هیپوکمپ، بتا آمیلوئید، حافظه، تغییرات نوروپاتولوژیک

توضیحات بیشتر