فایل ورد منابع قدرت و تفسير ايدئولوژيک قواعد ورزش بانوان

لینک دانلود

 فایل ورد منابع قدرت و تفسير ايدئولوژيک قواعد ورزش بانوان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد منابع قدرت و تفسير ايدئولوژيک قواعد ورزش بانوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد منابع قدرت و تفسير ايدئولوژيک قواعد ورزش بانوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد منابع قدرت و تفسير ايدئولوژيک قواعد ورزش بانوان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :24

جامعه شناسان اعم از ساختارگرا و فراساختارگرا بر تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی تاکیده کرده و عواملی مانند سازمان و وضعیت اقتصادی را در آن موثر می دانند. در این تحقیق رابطه منابع قدرت اقتصادی- اجتماعی و سازمانی با نوع تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی بانوان مطالعه شده است. با استفاده از روش پیمایشی، داده های تحقیق از 30 فدراسیون ورزشی که دارای ورزش بانوان بودند به طور تمام شماری جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه مدیران سطوح مختلف این فدراسیون ها و ورزشکاران آنها بود که در زمان تحقیق جمعا 650 نفر بودند. از 4 فرضیه مطرح شده بر اساس مبانی نظری تحقیق، فرضیه های رابطه مرتبه سازمانی، پاداش های مالی و جنس با نوع تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی تایید شد.
كلید واژه: ورزش بانوان، فدراسیون های ورزشی، تفسیر ایدئولوژیک، منابع قدرت، قواعد ورزشی

توضیحات بیشتر